25/11/2012

Калъфче за телефон | Handheld pouch

Лесно и различно. Нужни са филц или парче друг плат с размерите на телефона (ако телефонът е 7 на 13 см ще са нужни 10 на 24 см плат), конец и игла за зашиване и копче за декорация.

Simple and different. We need a piece of fabric the size of the phone (if the phone is 7 to 13 cm we will need 10 to 24 cm piece of fabric), a neadle, thread and а button for decoration.


Стъпки:

1. Измерваме и изрязваме нужния ни плат
2. Прегъваме и зашиваме (от опаката страна) двете дълги страни, така че да остане една незашита страна. Обръщаме.
3. Правим подгъв навън и зашиваме копчето.

Готово!


Steps:

1. Measure and cut the fabric
2. Fold and stitch (inside out) the two long sides, so that it remains one open part. Turn inside out.
3. Fold out and stitch the button.

Done!

Image: blanche et orange

No comments:

Post a Comment