16/12/2012

Виж | Look here


Днес разходката с Арго беше истинско удоволствие за сетивата – слънцето, показващо се зад облаците, синьото небе, глъчката на птиците, кристално чистият въздух. Странно как понякога забързани в ежедневието сме слепи и глухи за толкова прекрасни неща около нас.

My walk with Argo today was a real pleasure for the senses - the sun peeking behind the clouds, the deep blue sky, the chatter of the birds, the fresh air. It is strange how in our busy everyday life we are sometimes blind and deaf to so many amazing things around us.
  Images: blanche et orange

No comments:

Post a Comment