25/01/2013

Мистър Д. | Mr. D.


Мистър Д. ми донесе шоколад, два за да бъдем точни. Мисля, че наистина ме обича! Сладостите на живота!

Mr. D. brought me а chocolate, two to be exact. I think he really loves me! The sweetness of life!

Photography by Janine Lamontagne

No comments:

Post a Comment