10/02/2013

Рошави истории | Curly stories

този весел неделен проект е направен от Десита
this cheerful Sunday project is made by Desita

Както ви обещахме в петък, сме ви приготвили весел проект, който може да направите буквално за ден. А когато човек се чуди какво да прави и има интернет под ръка, открива какви ли не интересни занимавки. Като тези рошави лампи, например. Много лесни и приятни за правене, след като сте готови и ги окачите на точното място, ще видите колко различен става света!

As we promised you on Friday, we have prepared a lovely project that can be done literally for a day. If one were wondering what to do one could find all sorts of interesting things on the web. Like those fluffy light fixtures for example. They are very easy to make and once you are done and have hung them on the right place, you will see how different the world becomes!

И така, какво ни трябва:
1. Хартиени лампи от IKEA – колкото си искате
2. Тишу – за направените три, около 10 листа, но всичко зависи от диаметъра на кръгчетата
3. Нещо, което да използвате за шаблон за кръгчетата
4. Mолив за очертаването на кръгчетата
5. Ножица и лепило


What we will need:
1. Paper lamps from IKEA - as many as you want
2. Tissue paper - about ten pages for the three of them, but it all depends on the diameter we want
3. Something to use as a template for the circles
4. Pencil for outlining the circles
5. Scissors and some glue


Действия в три стъпки:
Първо трябва да направим кръговете. За една лампа са необходими около 65 броя с диаметър 13,5 см.След като сме готови, започваме да лепим кръгчетата, започвайки от долната част на лампата, като се стремим да ги застъпваме.


Actions in three steps:
First we need to make the circles. For one lamp it takes about 65 pieces with a diameter of 13.5cm. Second - when they are ready, we glue the circles, starting from the bottom of the lamp, overlaping them a little bit.


Последната стъпка е най-приятната - след дълго рязане и лепене, вашата декоративна лампа е готова! Отпийте глътка кафе, рздвижете изтръпналите си от концентрацията рамене и се огледайте къде да закачите произведението си! Всъщност тези рошави красоти са много подходящи и за подарък. Прегледайте календара - кой ли е наред в списъка с рожденици?

The last step is the most pleasant one - after hours of cutting and gluing, your decorative paper light fixture is ready! Take a sip of coffee, move your numbed shoulders and look around for a good spot to hang your artwork! In fact, these leafy beauties are very suitable for a special gift. Look at your calendar - whose birthday is next?

Images: Desita

2 comments:

  1. Ехаааа, известна съм :D

    ReplyDelete
  2. О, да! Но това не е новост! ;)

    ReplyDelete