17/03/2013

Играчки за куче
DIY: neighbors friendly dog toys

Сигурно често ви се случва съседите от горния етаж да изпускат разни неща или децата им да тичат в захлас, а вие да си представяте, че таванът всеки момент ще падне върху крехките ви плещи. Навярно съседите ви от долния етаж преживяват същите страдания, когато вашият домашен любимец, да кажем куче, гони любимата си топка, изпуска тежката си играчка за дъвчене от дивана или пък забравил всичко наоколо хапе издаващия ужасни звуци безпомощен глиган, който вие сте купили от магазина. Може би сте забранили всякакви играчки вкъщи, но тъй като бедното животинче има нужда да поиграе понякога дори и само пет минути преди да заспи, не е лошо да имате нещо на разположение.

I am sure that you often hear how the neighbors from upstairs drop things or how their children run in ecstasy all the while you are imagining how the ceiling is about to fall on your fragile shoulders. Perhaps your neighbors downstairs experience the same suffering when your pet, say a dog, is chasing his favorite ball, drops heavy chew toys from the sofa or oblivious to the everything around him bites the helpless wild boar, you bought at the petstore, that makes the terrible squeaky sounds. Maybe you have banned all toys at home, but since the poor creature needs to play, sometimes just five minutes before going to sleep, it is good to have something available.


Какво ще кажете за тези три "безшумни" играчки? Освен че са леки, направени от подръчни материали и струващи почти нищо, те са и приятен начин да развихрите въображението си. Съседите ви със сигурност ще са ви благодарни. Домашният любимец също.

Играчки: плитка от кърпа за кухня, топка от чорапи, голям възел
Трябват ни: кухненска кърпа, три стари чорапа, дълга лента от плат

Стъпки:
1. За плитката: с ножица отрежете три (или повече) ленти от кухненската кърпа. Завържете единия край и оплетете плитка. Завържете другия край.
2. За топката от чорапи: обърнете единия чoрап наопаки. Напълнете с другите два. Оформете топка и усукайте свободния край. Завъртете и промушете, обръщайки чорапа с лицевата му страна, получената топка от чорапи.
3. За възела: завържете възел в средата на лентата от плат. Продължете да връзвате възли един върху друг, използвайки първия възел като основа. Усукайте свободните краища и промушете между получените възли.


How about these three neighbor-friendly toys? Besides being very lightweight, made from readily available materials and free, they are also a nice way to unleash your imagination. I am sure your neighbors will be grateful. You pet will be too.

Toys: kitchen-towel braids, socks ball, big knot
You will need: one old kitchen towel, three old socks and one long strip of fabric

Steps:
1. For the kitchen-towel braids: cut three or more long pieces from the kitchen towel. Tie one end and “braid” them together. Now tie the other end and you have it!
2. For the socks ball: turn one of the socks inside out. Fill it with the remaining two. Form a ball and twist the end. Then turn it back over the ball.
3. For the knot: tie a knot in the center of the fabric. Then knot around that one and repeat the process until you have one giant knot.

Image: blanche et orange

No comments:

Post a Comment