22/03/2013

Казвам само | I am just saying


Понякога трябва да си гръмогласен. Това е.
Sometimes you have to be loud. That's it.

Image: blanche et orange

No comments:

Post a Comment