01/03/2013

Седем | Seven

Седем причини защо те обичам, Мистър Д.
1. Защото ме разсмиваш
2. Защото винаги ме изваждаш от дъното
3. Защото ме окуражаваш да бъда повече
4. Защото ми пееш... на френски, въпреки че не говориш езика
5. Защото харесвам как смесваш цветовете
6. Защото си честен с мен
7. Защото изглежда винаги знаеш от какво имам нужда

Честит 1-ви, Мистър Д.!


Seven reasons why I love you, Mr. D.
1. Because you know how to make me laugh
2. Because you always pick me up when I've reached the end
3. Because you encourage me to be more than I am
4. Because I love it when you sing to me… in French, despite that you don't speak the language
5. Because I love how you mix the colors
6. Because I love how you're always honest with me
7. Because you always seem to know what I need

Happy 1st, Mr. D.!

Image: friends of type

1 comment:

  1. "Защото ме окуражаваш да бъда повече"!
    Гургулицата

    ReplyDelete