29/04/2013

Мустакат понеделник # 7
Mustache Monday # 7


Как започва седмицата ви? Надявам се с много настроение. Ако все още сте затънали в работа, спрете веднага! Дръпнете се от компютъра, вдишайте дълбоко, издишайте. Раздвижете раменете си, погледнете през прозореца и се усмихнете на живота. По-добре ли е? Сигурна съм, че да. Ако все още сте тъжни, че "отново е понеделник" или сте ядосани, че "отново все същите...", погледнете Хенри. Размечтайте се! Усмихнете се!

How is your week taking off? I hope it is full of joy. If you are still swamped with work, stop right now! Step away from the computer, take a deep breath, exhale. Now move your shoulders, look out the window and smile at life. Better? I am sure you are. If you are still sad because "it is monday again" or mad about all being "still the same...", then look at Henri. Dream a bit! Smile again!

French mustache man brooch by Flor

No comments:

Post a Comment