16/06/2013

Мустакат понеделник # 14
Mustache Monday # 14

Неделята беше прекрасна! Не само като време, но и защото подготвях този мустакат проект. След понеделника с шаловете ми се прииска да сложа мустак на всяка дреха и чанта, но благоразумието надделя и ето че само тези бели гуменки се сдобиха с такъв. Първо мислех да нарисувам няколко малки мустака по цялата повърхност, но след това реших, че един ще е достатъчен като акцент и то само на едната гуменка. Избрах оранжев цвят металик, за да се откроява по-добре.

This Sunday was wonderful! Not only because of the amazing summer weather but also because I was making this particular mustached project. After the Mustache Monday with the scarves, I wanted to put a mustache on each garment and bag I own, but prudence overcame insanity and now only those white sneakers got one. First I thought about painting several small mustaches over the entire surface, but then I decided that one will suffice, as an accent. A metallic, burnt orange, was the color of choice, so that it would stand out better against the white canvas of the shoe.


Осъществяването на целия проект ми отне около пет минути. Може да нарисувате мустака директно върху плата или да използвате отпечатък. За втория вариант ви е нужен мустак, отпечатан на обикновена хартия. Нанасяте боя по контурите на изображението и след това го "прехвърляте" чрез натиск върху плата. Оформяте след това допълнително, ако е нужно. Оставяте боята да изсъхне поне един час (за по-нетърпеливите), а за идеално покритие и абсорбиране на боята - минимум шест часа.

The realization of the whole project took me about five minutes. You can draw the mustache directly onto the fabric or use a mustache print. For the latter, you need a mustache print on plain paper. Apply some paint to the edges of the image and then "transfer" it by pressing it onto the fabric. If necessary, you could fill in gaps or smooth out edges by hand afterwords. Leave the paint to dry at least for an hour (for the impatient ones) for good paint coverage and absorbtion - for at least six hours.

No comments:

Post a Comment