16/09/2014

Кожена чантичка
Leather envelope bag

Една идея за почивните дни, която ще ви отнеме около половин час за направата. Трябват ви парче кожа, уред за пробиване на дупки (някой знае ли как се казва на български?), игла, прежда (може да се направи и с кожена връв). За преградката: плат, твърда подложка, игла и конец.

За да направите чантата: свалете шаблона, изрежете, направете дупките и прегънете. Преждата прекарайте през всяка от дупките. Започнах от десния долен ъгъл на прегънатата на две чанта (гръб и предна част заедно), продължих нагоре по триъгълната платка и после надолу към лявата прегъната част. Чудех се дали да сложа копче, спрях се на пискюлче. За преградата: изрежете парче плат (21х18 см), зашийте около твърда подложка (21х8 см). Моята беше доста твърда, затова пробих дупки, съответстващи на тези на чантата и при шиенето директно заших и преградата. 


Чантата е малка, затова бих ползвала за лични документи, снимки или за дребни (но много ценни) неща, които вечно се губят в по-голямата торба.


An idea for the weekend, which will take about half an hour to make. You need a piece of leather, a leather hole puncher, a needle and cotton yarn (a leather cord can work good as well). For the partition: fabric, firm padding, a needle and a thread.

To make the bag: use the template, cut, make holes and fold. Pass the yarn through each of the holes. I started from the bottom right corner of the bag (front and back folded together), went up the flap and then down the left side. I was wondering between a button or a tassel as a finishing touch, decided for the latter. Partition: cut a piece of fabric of your choice (21x18 cm) sew around onto the padding (21x8 cm). Mine was pretty hard, so I punched into it holes corresponding to those of the bag and sewed it directly with the bag.

The bag is small, so I would use it for personal documents, photos or small (but valuable) things that ever get lost in larger bag.

Images: blanche et orange

No comments:

Post a Comment