01/04/2017

Кварталът: коритото на Владайска река

Въпрос с повишена трудност: може ли коритото на Владайска река (снимката е в частта до парк "Овча купел") да заприлича (като функционалност) на този канал на Виенската река (Wienfluss) във Виена? 

От лявата страна е Градският парк (Stadtpark), а алеите горе, от двете страни на канала, са кучешки зони. Да продължавам да мечтая, нали? И все пак и датският архитект Ян Геел посочва реките като потенциал за развитие на нови публични пространства като част от своята презентация за възможно развитие на София. И да "все неща, които знаем и сами".

No comments:

Post a Comment