28/11/2012

Ретро картички за рецепти | Vintage recipe cards

Обичате ли да готвите? А да събирате всевъзможни рецепти от списания, познати, от старите тефтери на любимата баба? Ако слагате всички хвърчащи листчета като мен в голяма кутия, в която след това издирвате спешно къде записахте съставките за курабийките, то тези ретро картички са точното попадение. 

Do you like to cook? To collect all sorts of recipes from magazines, friends, from the old recipe book of your beloved grandmother? If you tend to put all the pieces of scratch paper in a big box like me and then haistily try to dig out the ingredients for “the best cookies”, these vintage recipe cards are right for you.Семпли, лесни за използване (можете да пишете директно във файла и после да отпечатате) и свободни за сваляне. Благодаря ти lovevsdesign

Simple and easy to use (you can write directly to the file and then print) they are available for a free download. Thank you lovevsdesign!

Image: lovevsdesign

No comments:

Post a Comment