04/12/2012

Елхата | The Christmas tree

След като сме започнали коледните приготовления с различен подход към подаръците, защо да не направим нещо ново и за декорацията. Какво ще кажете да заменим традиционното коледно дърво (което след месец безмилостно ще бъде захвърлено на боклука) с нещо нестандартно като апликация на стената, дръвчета от плат, дървена скулптура или дори да използваме домашната стълба.

Since we started our Christmas preparations with a different approach to our gifts, why not doing something new about the decoration as well. How about replacing the traditional Christmas tree (which after a month will be ruthlessly discarded into the trash) with something unusual like a wall decoration or trees made of fabric, a wooden sculpture or why not utilizing our own ladder.Забавно, различно и можете да занимаете цялото семесйтво с изработаката на вашето уникално коледно дърво. Още двъхновения тук и тук.

Amusing and different, the whole family can get involved in making your own unique Christmas tree. More ideas here and here.

Images: 1. craft craft | 2. all the luck in the world

No comments:

Post a Comment