11/12/2012

Животът е прекрасен | Life is beautiful

Животът е прекрасен. Дори когато не ти се става сутрин за работа, когато кучето не слуша, когато навън вали и вятърът пронизва. Когато любимото лято е чак след седем месеца.

Life is beautiful. Even when you have to go to work in the early morning, when the dog doesn’t listen to you, when it snows outside and the wind pierces your skin. When my favorite summer season is not for another seven months.

Днес с Арго се разходихме след работа по канала. Обичам да минавам оттук – кучо тича, гони птици и други кучета, наднича през ръба към водата и ми изкарва акъла всеки път. А аз гледам рисунки, скулптури, странни неща закачени по клоните на дърветата. Тук е като открит музей. 

Argo and I strolled after work along the Donaukanal. I love being here – the dog runs along, chasing birds and other dogs, peering over the edge towards the water making me worry every time. And I, I look at graffiti, sculptures and strange things hanging on trees. It is like an outdoor museum.

Времето не беше най-прекрасното, дори си беше цяло изпитание, но вървейки към вкъщи и гледайки графитите сякаш съзнанието ми се изчисти. 

The weather was not the most beautiful, it was in fact quite the challenge, but on the way home looking at the graffiti magically cleard my head.


Спрях да мисля как Арго ще падне и защо не чува като го викам. Студеното време вече не беше негативен фактор. Спрях да чувам колите. Oткривах куче, весел знак, голяма птица, причудливи форми и наситени цветове. Уличното изкуство е голяма магия.

I stopped thinking about Argo falling in the water and about not hearing me when I shout his name. The cold weather was not a negative factor anymore. I stopped noticing the cars and started finding a dog, a cheerful sign, a big bird, bizarre shapes and saturated colors. Street art is a great magic. 

Images: blanche et orange

No comments:

Post a Comment