02/02/2013

Арго | Argo

Тъкмо сме се върнали от разходка. Арго е нахранен, пил е вода и всички се надяваме да се „ориентира към заспиване”. Сядам пред компютъра и след точно пет минути го чувам как идва, после го виждам как наднича в стаята. Настанява се до мен, върти опашка, не издава звук. След няколко секунди слага главата си в скута ми. Гледа ме любопитно отдолу. Следва подаване на лапа и покана за игра. Опитът ми да се направя на разсеяна е последван от близане на едната ми ръка и жизнерадостни звуци, които сигурна съм казват „знам, че ти се играе, ела с мен, САМО пет минутки…”. Успявам да допиша още два реда, а зовът на Арго вече чуват и съседите. Ставам, а Арго тича щастлив към Мистър Д., за да доведе и него.

We just got back after Argo’s afternoon walk. He is well fed and watered. We all hope that he will just go to sleep. I sit in front of the computer and after just five minutes I hear him coming, then I see him peeking into the room. He sits next to me, wags his tail, but makes no sound. After a couple of seconds he puts his head in my lap, staring at me. A paw and an invitation for play follow. My attempt to act as if I haven’t noticed him is followed by a licking of my arm and cheerful sounds, which mean – I know you want to play. Come with me. Just for a FEW minutes. I managed to write down a couple more lines, meanwhile Argos hauling is being noticed by our neighbors. I get myself up and Argo cheerfully runs towards Mr. D. to bring him as well.

Мисля че повечето кучкари разбират точно за какво говоря. Петминутната игра преди сън всъщност е жизненоважна както за домашния любимец, така и за нас хората. Така че – насладете й се и после право в леглото!

Dog owners will most likely know what I am talking about - a five minute playtime before going to bed is essential to both pets and their owners. Just enjoy it and straight to bed right after that!

Images: 1. wallpaper vortex | 2. attack of the cute

No comments:

Post a Comment