05/02/2013

Заедно | Together

Понякога трябва просто едно приятелско рамо, за да започне магията. Sometimes you just need a friend's shoulder to start the magic.

Image: sunny fiona design

No comments:

Post a Comment