27/09/2013

Два десерта, които ще ви спечелят...
Two desserts that will win you over...


...и които са немислими без ванилов сладолед! Шоколадовият коблер и ябълковият пай изпълниха септемри с ухание и мисля, че скоро няма да си тръгнат от нашата кухня. Сигурно сте забелязали, че съм привърженик на лесните и бързи сладкиши без много продукти. Тези два определено се вписват чудесно. И двата намерих случайно и трябваше да направя на момента. Различни, но и някак приличащи си заради меката сочна сърцевина и хрупкавата коричка. Тъкмо привършваш едното парче, а в главата ти се плъзва немирната мисъл, а още едно?.

...and that are inconceivable without a vanilla ice cream! This chocolate cobbler and that apple tart filled September with an irresistible aroma, and I think that they will not leave our cuisine soon. You may have already noticed that I prefer the easy and quick cakes and desserts of a few products. These two definitely fit perfectly. I found both accidentally and had to do them instantly. They are different, but somewhat alike with the soft juicy core and crunchy crust. You are just finishing one piece, when a restless thought creeps up in your mind -  How about another one?.

Recipes: old fashioned chocolate cobbler | simplest apple tart
Image: blanche et orange 

No comments:

Post a Comment