09/09/2013

Мустакат понеделник # 22
Mustache Monday # 22


Отново съм тук! И отново е време за мустакати понеделници и лични откровения! Тази почти месец ваканция беше толкова прекрасна, не ми се искаше да свършва. Толкова неща се случиха, толкова много празници празнувахме и отново всички заедно! Чудесно лято! О, и най-прекрасният сватбен ден! Тази седмица повече за него! Да не забравите да надникнете!

I'm back! And once again it is time for some Mustache Mondays and personal revelations! This, almost a month long vacation was so wonderful, I did't want for it to end. So much has happened, so many festivities, and the whole family together once again! It was a great summer! Oh, and the most wonderful wedding day! More about it, later on this week! Do not forget to take a peek!

Image: brainlesstales
|Why on Earth Mustache Monday? see here

No comments:

Post a Comment