01/08/2014

Две години... четири месеца
Two years... four months

Мисля че е време да се появя отново. Последните месеци бяха най-прекрасните и най-изтощителните в живота ни досега! Но първо да започнем с празника - две години с мистър Д.! Нали помните този пост? За тази годишнина също имахме големи планове, но големи планове с малък човек, ех, сещате се, не винаги се получава. Ето и причината защо са изтoщително прекрасни миналите месеци - вече сме четирима (нали не забравяте Арго). Една прекрасна малка Е. се появи в живота ни с гръм и трясък от първия ден вкъщи! Няма по-щастлив миг и по-безсънни нощи след него. Малкият човек е вече на четири месеца, а ние все още се питаме какво ни се случва. Подозирам, че единствено Арго е наясно със ситуацията, но приятелски си мълчи и само леко въздиша от време на време. Така че подготвте се за поредица от теми свързани с бебета, майки и татковци, живот с дете и куче в Австрия и България и неволите покрай липсата на достатъчно сън. Като казах сън, Е. се събуди днес към 3 сутринта, издавайки най-веселите си звуци, предполагам повод е празникът ни днес, но може би са просто колики или зъби или... така де със сигурност е нещо важно.

Прекрасен петък, надявам се да ви видя отново наоколо!

I think it's time to come back. The last months have been the most wonderful and the most exhausting in our lives, so far! But first let's start with the celebration - two years with Mr. D.! You remember this post, right? We had big plans for our two year anniversary, but big plans with a small one, oh, you know, does not always work. That is the reason why the last months were so exhaustively wonderful - we are already four (you haven't forgotten Argo, the dog, right). The lovely little E. has come into our lives with a big bang since the first day home! The happiest moment followed by many sleepless nights - one would have never thought about it, right? The little person is now four months old but we still wonder what happened to us. I suspect that only Argo is aware of the situation and as a good friend of ours stays quiet and only slightly sighs from time to time. So prepare for a series of topics related to babies, moms and dads, life with a child and a dog in Austria and Bulgaria, and the troubles associated with the lack of sleep. Since I mentioned sleep, E. woke up at 3 am this morning, making the most hilarious sounds, I presume the reason is our celebration today, but may have just been colic or teeth or ... I mean surely something very important.

Wonderful Friday everyone and hope to see you around!

Image: blanche et orange

1 comment:

  1. Честита годишнина!
    Всички пораснахме в миг.
    Гургулица

    ReplyDelete