02/08/2014

Събота сутрин
Saturday morning


Събота.
Вместо хазяйката с виенска кифла, с каничка кафе, мистър Д. с топли мекички от пекарната зад ъгъла!


Saturday.
Instead of the landlady with a Viennese roll and a pot of coffee, Mr. D. with warm pastries (in our case mekitsi) from the bakery around the corner!

Image: blanche et orange
________________________
Mekitsi: Bulgarian Fried Bread

No comments:

Post a Comment