18/03/2015

Мислите на Арго
Argo's thoughts

Първо да поясня преди неразбиращо да повдигнете вежди - Арго не се смята за куче, а за човек. Ето защо винаги има нужда от възглавница и от диван само за него, за да полегне. Почти мога дa прочета мислите му, нещо като малко слънце през прозореца, само може да направи дрямката след безсънна нощ с бебе, още по-приятна. Мога само да кимам разбиращо с глава.

First let me explain before you raise your eyebrows  - Argo is not considering himself a dog but a human being. That is why he always needs a pillow to lie down on as well as a bed or sofa just for his comfort. I can almost read his thoughts right now, something like a little sun through the window, after a sleepless night with the baby, can only make a nap that much more enjoyable. I can just nod my head understandingly.

Image: blanche et orange

No comments:

Post a Comment